Bryggeri

Tillvekning

 

Bryggverket består av tre huvud delar, vörtpanna på 400L, mäskpanna på 300L & hetvatten tank för lakvattnet. Till detta har vi en pump för vätsketransport och en plattvärmeväxlare för kylning av vört.

Vi har två cylinderkoniska jästankar på 500L & här kommer ölen att få både jäsa & mogna klart innan vi fyller på flaska. Och inte ha olika tankar för de olika stegen i processen.

Vi har också ett pilotbryggeri som är en tiondel av produktionsbryggeriet dvs. 50l vörtpanna, 30L mäskpanna & 36L hetvattentank. Till detta  har vi två cylinderkoniska jästankar på 60L.

Med detta lilla bryggeri testar vi nya batcher och kan köra små serier på tillfälliga öl.

Vi fyller våra flaskor i en egen utvecklad mottrycksfyllare, som efter lite utveckling och utprovning kommer att kunna köpas.

Åsalid Bryggeri

Bryggeriet på berget som stolt producerarskum dryck, med grön el & bra råvaror.

Vi producerar smakrik öl av hög kvalitet och vändeross till konsumenter som värderar smak ochkvalitet istället för kvantitet. Vår öl är o-filtrerad och o-pastöriserad vilket gör att den behåller smakämnena som vi får utav malten, humlen, jästen och fortsätter att utvecklas i flaskan.

Detta ställer visst krav på lagringen, flaskorna förvaras bäst i svalt utrymme. Alla våra öl bäst före dateras att klara lagring irumstemperatur och bör ej förvaras så de utsättsför högre temperaturer eller direkt solljus.

Hållbarheten på våra öl är minst sex månader och de öl som ligger över runt 6% klarar ett år eller mer vidrätt lagring.

Vår filosofi ”att handla hos grannen”, betyder att det vi gör i vår produktion skall gynna vårt närområde tex (humle från Falköping, el från Varaslätten, glasflaskor från Småland, bas malt från Sverige och norden) ,men beroende på tillgång så får vi även leta hos våra grannar utanför Sveriges/nordens gränser som tex special malt från Tyskland och humle från Nya Zeeland. Så likt ringarnapå vattnet, letar vi oss ut í från mitten tills vi hittardet vi söker.

Vårt miljötänk gör att vi använder oss av miljövänliga rengörings medel, grön vind/vatten el och restprodukterna från ölproduktionen blir biogas somproduceras i Falköping.

De öl vi brygger finns som Starköl, Folköl och Lättöl. Vår kapacitet är i dag ca 2000l i månaden. Vi kan erbjuda kundanpassad öl med både egetrecept och etikett eller bara egen etikett på någonav våra befintliga öl.